Les 1 van 57 – Leven vanuit eenheid – leergang Eeuwige wijsheid nu! – inloopochtenden in Haarlem en Arnhem

11-09-2023 10:23

Als mens ben je veel meer dan een complex biologisch organisme met intelligentie. Je bent ook veel meer dan een psychologisch individu met persoonlijke gedachten, gevoelens en wilswerkingen. In diepste wezen ben je puur bewustzijn. In diepste wezen ben je ziel, een potentiële levende verbinding tussen de eenheid en de veelheid, tussen het eeuwige en het tijdelijke, tussen het Heilige en je persoonlijkheid. Die verbinding ervaren is grote vreugde, is de opperste gelukzaligheid. Ieder mens is uitgenodigd om zich van waan te bevrijden, blijvend vredig te zijn en zich innerlijk te verheugen.

Nieuwsberichten

Eeuwige wijsheid nu ! - Driejarige online leergang start op 9 september 2023

19-07-2023 21:09

Eeuwige wijsheid nu! Dat is de naam van de driejarige leergang die Pentagram boekwinkel online aanbiedt van september 2023 tot en met juni 2026. In de gratis wekelijkse nieuwsbrief zal twee keer per maand (met uitzondering van juli, augustus en december) worden gelinkt naar een hoofdstuk uit de boekenserie 'Spirituele teksten bibliotheek' over de mysteriën voor de mens van de 21ste eeuw. In totaal gaat het om 57 hoofdstukken die online kunnen worden beluisterd en/of gelezen. Het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem sluit aan bij de leergang door op de tweede en de vierde dinsdag van de maand een inloopochtend te organiseren waar deelnemers onder begeleiding in gesprek kunnen gaan over het onderwerp van het hoofdstuk dat op dat moment (opnieuw) online wordt aangeboden. Ook Het Gouden Rozenkruis in Arnhem verzorgt inloopochtenden, maar dan op vrijdag.

Nieuwsberichten

Themanummer over het hart - LOGON 2023-2

01-06-2023 12:00

Ik heb het vaak: mijn gebrekkig oog dat geen licht ziet. Ik heb het vaak: het hart een beetje dof en hier en daar wat afgestompt. Dat is mijn tweestrijd. Daar, vanbinnen. Ver weg zie ik het oplichten; het groeit.

Nieuwsberichten

Transfiguratie nu! September 2023

01-09-2023 13:00

02-09 Inleiding maandthema: Weet je niet dat jij een tempel bent? 09-09 Een volmaakt muziekinstrument 16-09 Het oog: transformator van lichtkracht 23-09 Tempelsymboliek 30-09 Drie hemelen, drie toestanden van overkoepeling

Nieuwsberichten