Uitgeverij Rozenkruis pers

Uitgeverij Rozenkruis pers, onderdeel van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, stelt zich al ruim zeven decennia tot doel om het gnostisch-hermetisch gedachtegoed, zoals dat door de eeuwen heen en tot op de dag van vandaag is verwoord, voor een breed publiek toegankelijk te maken. In de afgelopen jaren heeft zij, samen met haar imprint De Morgenster, een breed aansprekend fonds opgebouwd van schrijvers die dit gedachtegoed in hun leven en werk centraal stelden.

Gnosis is kracht, straling, licht. Die kracht straalt in deze wereld en wil zoeken hetgeen verloren is, om te wekken wat met haar in overeenstemming is.

Het fonds

Uiteraard omvat dit fonds de boeken van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri, de grondleggers van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. In de loop der jaren is deze schat aangevuld met werken van en over onder meer: Lao Tse, Pythagoras, Hermes Trismegistus, Valentinus, Mani, Meister Eckhart, Johannes Tauler, Ficino, Coornhert, Comenius, Jacob Boehme,  Gustav Meyrink, George Mead, Gilles Quispel, Jacob Slavenburg, André de Boer, Ankie Hettema, Olette Luitwieler, Peter Huijs, Ingrid Huting en Elly Nooyen. Ook geeft Rozenkruis pers kinder- en jeugdboeken uit. Een groot deel van de uitgaven verschijnt in diverse talen. 

Naast boeken geeft Rozenkruis pers tweemaandelijks het tijdschrift LOGON uit, waarin hedendaagse auteurs, bezield door de universele wijsheid en geïnspireerd door wetenschap, kunst en literatuur, hun licht laten schijnen op een leven waarin de ontwikkeling van ziel en geest voorop staat.

Richt nu uw hart op het licht, en ken het.

Want de tempel van het hart is de tempel van de ziel, die het Licht van de Christus is.

Manuscripten

Uitgeverij Rozenkruis pers maakt graag kennis met auteurs die boeken schrijven waarin gnostisch-hermetisch denken en zien herkenbaar aanwezig is. Neem daarvoor contact op met: info@rozenkruispers.com

Verkoop via de boekwinkel

De boeken van de Rozenkruis pers zijn via elke boekhandel in Nederland verkrijgbaar. Maar het gemakkelijkste overzicht van alle titels wordt verkregen via de website van Pentagram boekwinkel. Of in de Pentagram boekwinkel zelf, natuurlijk. In deze (online) boekwinkel zijn bovendien tal van andere spirituele boeken verkrijgbaar.

Onderstaande boeken zijn alle uitgaven van Rozenkruis pers en De Morgenster.

UITGAVE ROZENKRUIS PERS & DE MORGENSTER

Geroepen door het wereldhart € 29,50
Peter Huijs
Spirituele Kerst € 14,50
André de Boer-Tanja Rozema
De dertiende € 19,50 € 15,00
Arnold Stevelink
Het boek van Mirdad € 24,50
Mikaïl Naimy
Pythagoras € 19,50
Konrad Dietzfelbinger
Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood € 19,50
André de Boer-René Stevelink
Spirituele Pasen en Pinksteren € 14,50
André de Boer-Tanja Rozema
Mysteries and Symbols of the Soul € 10,00 eBook
André de Boer
Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood € 10,00 eBook
André de Boer-René Stevelink
Mysteriën en lofzangen van God kosmos mens € 10,00 eBook
André de Boer-René Stevelink
Spiritual Easter and Pentecost € 10,00 eBook
André de Boer-Tanja Rozema
Spiritual Christmas € 10,00 eBook
Boer de André-Rozema Tanja
Spirituele pasen en pinksteren € 10,00 eBook
André de Boer-Tanja Rozema
Levend in de eenvoud van Christus € 18,00
J. Boehme-Jacob Böhme
Unum necessarium € 5,00
J.A. Comenius
Het labyrint der wereld € 5,00
J.A. Comenius
De grote levensspiraal € 14,50
Martin Zichner
De magische krachten van de natuur € 7,50
Karl von Eckartshausen
De mysterien der ware religie € 7,50
Karl von Eckartshausen
De wolk boven het heiligdom € 13,00
Karl von Eckartshausen
Enkele woorden uit het binnenste € 11,50 € 7,50
Karl von Eckartshausen
De brieven van Marsilio Ficino € 15,00
Marsilio Ficino
Het leven van Plato € 15,00
Marsilio Ficino
Mani's lichtschat € 15,00
Mani
Visioenen, mysterien en ritualen € 24,50
George Robert Stowe Mead
De witte dominicaan € 15,00
Gustav Meyrink
Het groene gezicht € 19,50
Gustav Meyrink
De Golem € 19,95
Gustav Meyrink
Walpurgisnacht € 15,00
Gustav Meyrink
Gesprek met de Ander € 13,50
Mikhail Naimy
Het evangelie van de heilige twaalven € 24,50
Gideon Jasper Ouseley
Weg in Tao € 29,50
Elly Nooyen
Hart voor Tao € 29,50
Elly Nooyen
Gnosis € 10,00
Diverse
De verborgen rozentuin € 12,50
Mahmoed Shabistari