LOGON richt zich tot mensen die fundamentele vragen stellen aan hun leven.
Zij voelen zich gegrepen door ‘iets’ dat hun de ogen opent en hen laat herkennen dat er, voorbij dagelijks geluk en problemen, nog iets anders moet zijn.
Als vanaf een bergtop werpt LOGON een nieuwe blik op de ontwikkeling van de mens en het doen en laten van de maatschappij in de 21ste eeuw, dat zichtbaar wordt in religie, kunst en wetenschap.
LOGON richt zich tot mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven.
Zij publiceren bijdragen van auteurs die op een of andere manier geraakt zijn door de vraag naar de ‘zin’.
Dat zijn vragen vanuit een universele dimensie.
Er zijn geen eenvoudige antwoorden, gebaseerd op vastliggende meningen.
Zulke vragen zijn als deuren die leiden naar de innerlijke kern van het zijn – vanuit vele verschillende richtingen.
Innerlijke ervaring en inzicht moedigen ons aan om onze houding te veranderen en zo uiteindelijk de loop van ons leven te bepalen, dat wat we geloven, en onze ontmoetingen.
We hopen dat LOGON iets aan uw leven kan toevoegen, u zal inspireren om nieuwe vragen te stellen en uw zoektocht naar antwoorden vleugels kan geven.

Uw feedback is welkom.

LOGON verschijnt vier keer per jaar. 
Een los nummer kost € 8,95 

Logon 2023 nr. 3 € 8,95
diverse auteurs
LOGON 2023 nr. 1 € 8,95
diverse auteurs
LOGON 2022 nr. 4 € 8,95
Diversen
LOGON 2022 nr. 3 € 7,95
Diversen
LOGON 2021 nr. 2 € 3,50
Diversen
LOGON 2021 nr. 1 € 3,50
Diversen
LOGON 2020 nr. 4 € 3,50
Diversen
LOGON 2020 nr. 3 € 3,50
Diversen
LOGON 2020 nr. 2 € 3,50
Diversen
LOGON 2020 nr. 1 € 3,50
diversen