Het mysterie rond Francis Bacon


Nederlands | 21-03-2018 | 350 Bekijk inkijkexemplaar

9789077944141

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 29,50


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

In zijn revolutionaire visie The Great Instauration, die hij in 1620 ontwikkelde, gaf Francis Bacon een belangrijke impuls aan een nieuwe tijd van bewustzijnsontwikkeling voor de mens. In dit plan benadrukte hij dat de essentie hiervan de algehele vernieuwing van de mens is, zoals deze als inwijdingsweg symbolisch beschreven werd in de Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459. Zonder deze vernieuwing is de algehele vernieuwing van alle kunsten en wetenschappen volgens hem een utopie. Daarmee is The Great Instauration een groot appèl van Francis Bacon en van de Broederschap van het Rozenkruis om die weg in te slaan en boven alle verdeeldheid uit tot de eenheid te komen.

Bacon werkt deze gedachten nader uit in New Atlantis (het land van de rozenkruisers). Hierin worden de nieuwe kunsten en wetenschappen, die in The Advancement of Learning en Novum Organum beschreven zijn, in praktijk gebracht; niet als een utopie, maar als een te realiseren toekomst. 
In de Shakespeare-toneelstukken, die door velen aan Bacon worden toegeschreven, richt Francis Bacon zich tot een veel breder publiek. Ook dit kan gezien worden in het kader van de opdracht die hij kreeg in het visioen dat hij op jeugdige leeftijd ontving. In een vernieuwde taal en in krachtige, diepzinnige dialogen, stelde hij de morele gespletenheid van de mens aan de kaak, en dat voor een publiek uit alle lagen van de bevolking. In de tragedies zijn de hoofdthema's eigenschappen als wraak, jaloezie en grenzeloze ambitie, die zijn hoofdpersonen naar de ondergang voeren om aan te tonen dat dit een heilloze weg is. In de komedies zijn het de liefde en de genade, als stadia naar de universele liefde, de liefde van de eenheid. 

Francis Bacon had een onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Deze liefde klinkt door in zijn omvangrijke oeuvre – dat hij schreef, bijgestaan door zijn Good Pens, de broeders van het rozenkruis en de vrijmetselarij – om zo de algehele vernieuwing voor de nieuwe era naderbij te brengen.

Beschrijving

Francis Bacon (1561-1626) is een bekende historische figuur die een aanzienlijk grotere rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de mensheid dan tot nu toe werd aangenomen. Dat concludeert Jaap Ruseler in zijn boek ‘Het mysterie rond Francis Bacon – Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de rozenkruisers?’ dat eind maart 2018 werd gepubliceerd door uitgeverij De Morgenster.

Jaap Ruseler studeerde Engelse taal en letterkunde aan de Universiteit Utrecht en bestudeerde bijna drie decennia intensief de geschriften van William Shakespeare en Francis Bacon en van onderzoekers van deze auteurs. In zijn boek trekt Jaap Ruseler verrassende en belangwekkende conclusies die inspirerend en richtinggevend kunnen zijn voor mensen van deze tijd.

Velen kennen de naam Francis Bacon van aforismen die populair zijn geworden. Het is algemeen bekend dat deze onwettige zoon van koningin Elisabeth I staatsman, auteur en pionier van de wetenschappelijke methode was. Weinigen weten dat hij hoogstwaarschijnlijk de auteur was van de toneelstukken en gedichten die gepubliceerd zijn onder het pseudoniem William Shakespeare. En bijna nog niemand weet dat hij een grote ingewijde was die een groot plan ontwierp en uitvoerde voor de vernieuwing van wereld en mensheid.

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Inleiding

 • Paracelsus (1493/94-1541)
 • De aankondiging van de komst van Francis Bacon? 
 • De supernova’s

2. Francis Bacon en koningin Elizabeth I 

 • Elisabeth en Robert Dudley
 • De geboorte van Francis Bacon
 • De tweede zoon van Elizabeth
 • Naar Trinity College
 • Het visioen
 • Robert Cecil, een tegenstander
 • De onthulling van het geheim
 • Verbannen naar Frankrijk
 • Aan het Franse hof
 • Marguerite de Valois, de grote liefde (1593-16150
 • Een onheilsbericht
 • Contact met la Pléiade
 • Terug in Engeland
 • Weer naar Frankrijk
 • Teruggeroepen naar Engeland
 • De Good Pens
 • Anthony Bacon (1558-1601)
 • Dr. John Dee (1527-1608)
 • Levensverhaal in geheimschrift
 • De entertainments voor koningin Elizabeth
 • Dreigingen voor het koninkrijk
 • Robert Essex, de tweede zoon
 • De tragische dood van Robert Essex
 • De Virgin Queen – de maagdelijke koningin

3. Francis Bacon en koning James I (Jacobus I)

 • Huwelijk met Alice Barnham
 • Koning James strijdt met het parlement
 • Nieuwe favoriet van koning James
 • Het huwelijk van James’ dochter Elizabeth
 • Weer een nieuwe favoriet
 • Canonbury, woonplaats van Francis Bacon
 • Edward Coke als tegenstander
 • Voorbereidingen voor de val van Francis Bacon
 • Na de val

4. Francis Bacon en meester R

 • Een woord van de meester:
 • De hiërarchie
 • De zeven stralen
 • De zevende straal
 • Meester R
 • Incarnaties van meester R
 • De Berijder van het Witte Paard
 • Het getal 33

5. Francis Bacon en zijn werkwijze

 • Het gebruik van pseudoniemen
 • De university Wits
 • De godin Pallas Athena
 • De god Apollo
 • De toepassing van geheimschriften
 • Bacons handtekeningen
 • De betekenis van de letters TT
 • Het toevoegen van letters
 • Het gebruik van titelvignetten
 • de betekenis van de letters AA
 • Emblemen
 • Het ontcijferen van het geheimschrift in de werken
 • Elizabeth Wells Gallup, een ontcijferaar
 • Dr. Owen, een andere ontcijferaar
 • Het waarom van Bacons geheimschrift
 • Geheimschrift inzet werk van William Rawley
 • De verborgen manuscripten
 • Cryptische afbeeldingen op kopergravures

6. De renaissance in Europa

 • De Italiaanse renaissance
 • De Franse renaissance
 • De Engelse renaissance
 • De derde Plato

7. Het Grote Vernieuwingsplan: The Great Instauration

 • De Broederschap van het Rozenkruis
 • Het Grote Vernieuwingsplan
 • De wijsheidstradities als grondslag
 • Soorten kennis
 • De natuur
 • De piramide van de Filosofie
 • The advancement of Learning – de vooruitgang van de wetenschap
 • The Advancement of Learning, boek 1
 • Beperkingne van de menselijke kennis
 • Dwalingen bij de geleerden zelf
 • Menselijke en goddelijke kennis
 • Roger Bacon (1210/1214-1294)
 • Novum Organum – De Nieuwe Methode. Aforismen over de interpretatie van de natuur en het rijk van de mens
 • Het syllogisme
 • Inductie
 • De menselijke rede en drogbeelden
 • De dwalingen inde filosofie
 • Hoop
 • Sylva Sylvarum

8. Francis Bacon en William Shakespeare

 • De betekenis van de naam ‘William Shakespeare’
 • De rol van de Good Pens
 • De wijsheidstradities als basis van de toneelstukken
 • Proclus, een neoplatonist
 • De Boom des Levens uit de Kabbalah
 • Het hermetisme
 • Het wiel van Fortuna
 • Het oorspronkelijke christendom
 • De essays als basis van de toneelstukken
 • Uitspraken uit Bacons werk in de toeelstukken
 • De First Folio (1623)
 • Het mysterieuze Shakespeare-gedicht en portret in de First Folio
 • Geheimschrift in de Shakespeare-toneelstukken
 • De Shakespeare-toneelstukken
 • De komedie De Storm (The Tempest) (1610-’11)
 • De thema’s
 • De betekenis van namen
 • Het verhaal
 • De donkere komedie De Koopman van Venetië (The Merchant of Venice, 1596-1601)
 • De geheimhouding
 • Don Quixote (Don Quichot)
 • Don Quixote en Hamlet
 • De Shakespeare-sonnetten
 • Sonnetvormen
 • De herstelde volgorde van de sonnetten
 • Een persoonlijk dagboek
 • Indeling inbetekenisvolle canto’s
 • Het inleidende sonnet
 • Canto: Sonnetten aan koningin Elizabeth
 • Canto: Sonnetten aan Marguerite
 • Canto: Sonnetten aan Alice Barnham
 • Canto: Sonnetten over de Shakespeare Folio
 • Canto: Sonnetten aan koning James
 • Canto: Sonnetten ten afscheid aan de broeder van het rozenkruis en de vrijmetselarij

9. Francis Bacon en Christiaan Rozenkruis

10. New Atlantis

 • De ontdekking en kolonisatie van Amerika
 • De bedoeling van New Atlantis
 • ‘Reis naar het land van de rozenkruisers’
 • Aankomst op New Atlantis
 • Het nieuwe denken

11. De ‘dood’ van Francis Bacon

Slotwoord

Geraadpleegde literatuur

Index 

Details

EAN :9789077944141
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  21-03-2018
Uitvoering :Paperback / softback
common.Language :Nederlands
Hoogte :242 mm
Breedte :160 mm
Dikte :31 mm
Gewicht :640 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :350
Keywords :  Engeland Engelse renaissance Francis Bacon rozenkruisers Shakespeare William Shakespeare Jaap Ruseler