Visioenen, mysterien en ritualen


Nederlands | 18-12-2013 | 256 pagina's

9789067324267

Hardback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 24,50 € 12,50


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

Visioenen, mysteriën en ritualen

GEORGE MEAD
en zijn visie op de wonderbaarlijke teksten van Arideus, Mithras en de Chaldeeuwse mysteriën

In het Alexandrië van de eerste eeuwen van onze jaartelling kon je net zo gemakkelijk hindoes en boeddhisten tegenkomen als Babylonische magiërs of de eigen Egyptische priesters van Isis en Amon-Ra. Dat zag je terug in de fameuze bibliotheek van die stad: zij bood een weerspiegeling van de zucht naar universeel weten dat de gehele stad doorademde. Een aparte plaats daarbinnen namen de mysteriereligies in. Mithras, Arideus, Zoroaster en de Chaldeeuwse mysterieleer trokken duizenden geïnteresseerden en gelukzoekers, maar ook serieuze zoekers naar een hogere waarheid. Deze laatsten waren aangetrokken door het opschrift dat boven de toegang hing: De plaats voor genezing van de ziel.
Het is de verdienste van George Mead (1863-1933), als eerste moderne gnosticus, dat hij in deel II van Echo's uit de Gnosis, de exotische en voor ons op het eerste gezicht verbijsterende mysterieleringen van die dagen weet te plaatsen in de context van het Westers denken. Mead maakt duidelijk dat wat veraf en vreemd lijkt en geschilderd werd in de bonte kleuren van die tijd, niettemin deel uitmaakt van het universele weten van de mens, de gnosis van het hart, die de verborgen werelden van de geest doorpeilt.


Tekst zijflap
George Robert Stowe Mead drukte door zijn vertalingen en artikelen een belangrijk stempel op het onderzoek naar de gnostieke stromingen in de Grieks-Egyptische begintijd van onze jaartelling. Onvermoeibaar heeft hij zijn gaven als redacteur, vertaler en klassieke wetenschapper ingezet om de rijke wereld van de hermetische filosofie en het gnosticisme te onderzoeken. Het was zijn vurigste wens om de diepte, de kennis en de schoonheid van de Gnosis, en de altijddurende resonantie ervan in de menselijke geest, te ontsluieren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Hij was de eerste theosoof die een westerse theosofie ontwikkelde, die hij stoelde op het Corpus Hermeticum en de gnostieke stelsels van Valentinus, Basilides en anderen. De diepzinnige studies over de Gnosis van eminente geleerden als C.G. Jung, Stephan Hoeller, Gilles Quispel en J. van Rijckenborgh zijn zonder het werk van Mead ondenkbaar.

Tekst zijflap achter
'Zoekt u God, u zoekt het schone. Er is één pad, dat er heen leidt: toewijding verenigd met Gnosis. Want de toegewijde ziel stijgt op naar de geest die haar naar het licht van de Gnosis leidt. En zo'n ziel wordt nooit moe Gods lof te zingen en zegeningen uit te storten over alle mensen en in navolging van haar meester allen goed te doen in woord en daad.'
Hermes Trismegistus

Geb. met stofomslag | 256 p.
€ 24,50

Details

EAN :9789067324267
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  18-12-2013
Uitvoering :Hardback
common.Language :Nederlands
Hoogte :213 mm
Breedte :138 mm
Dikte :25 mm
Gewicht :442 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :256
Reeks :  Echo's uit de Gnosis