Het leven van Plato


Nederlands | 01-01-2011 | 187 pagina's

9789067324007

Hardback


  Lees de eerste pagina's

€ 15,00

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

Deel III van de Brieven van Marsilio Ficino geeft andermaal blijk van Ficino's liefde voor Plato. In een lange brief beschrijft de begenadigde auteur uit de Italiaanse renaissance het leven van zijn grote voorbeeld uit de Griekse oudheid. Deze en andere brieven geven opnieuw een impressie van de heldere geest en warme menselijkheid die de oprichter van de Platoonse Academie te Careggi (Florence) kenmerkten. Daarnaast geeft Giovanni Corsi, een tijdgenoot, in dit deel een beschrijving van het leven van Ficino zelf.

Ficino, die in alles Plato als zijn leermeester zag, heeft in zijn brieven het vermogen om universele wijsheden met een schijnbaar speels gemak te verbinden met het leven en de problematiek van zijn vrienden. Deze vrienden vormden een zeer ruim en belangrijk netwerk. Illustere vijftiende-eeuwse namen als koning Matthias Corvinus van Hongarije, Lorenzo en Cosimo de' Medici, Giovanni Cavalcanti, Bernardo Bembo en vele anderen maakten daarvan deel uit. Persoonlijkheden die de bloei van kunsten en wetenschappen en de ontwikkeling van de uome universale – de universele mens – in die hoopvolle en spiritueel lichte jaren van de renaissance mogelijk hebben gemaakt.  

Beschrijving

Deel III van de brieven van Marsilio Ficino geeft andermaal blijk van Ficino’s liefde voor Plato. In een lange brief beschrijft de begenadigde auteur uit de Italiaanse Renaissance het leven van zijn grote voorbeeld uit de Griekse oudheid. Deze en andere brieven geven opnieuw een impressie van de heldere geest en warme menselijkheid die de oprichter van de Platoonse Academie te Careggi (Florence) kenmerkten.

Inhoudsopgave

Verantwoording bij de Engelstalige uitgave

Titels van de brieven 

 1. Nemo est, cui possit invidere, qui videre possit, quot omnes intus et extra furiis agitamur - Als we zien hoe vaak wij innerlijk zowel als uiterlijk door de furies worden gedreven, hoeven we niemand te benijden

 2. Cum rationi et consilio satisfeceris, cunctis satisfecisse putato - Als je rede en raad tevreden hebt gesteld, kun je ervan uitgaan dat je alles tevreden hebt gesteld

 3. Frustra sapit, qui non sibi ipse sapit - Hij die wat zichzelf betreft niet wijs handelt, verspilt zijn wijsheid

 4. Mundanorum medicina morborum est supermundi dei cultus - Het geneesmiddel tegen wereldse ziekten is de aanbidding van God die boven het wereldse is

 5. Non quid quisque, sed quo animo det, considerare debemus - Niet wat iemand geeft maar de intentie waarmee hij geeft, moeten wij in overweging nemen

 6. Quam turpe est amare pecunias, tam honestum amare hominem, tam etiam necessarium et beatum, amare deum - Zo beschamend het is van geld te houden, zo eervol is het van de mens te houden en even noodzakelijk en gezegend is het God lief te hebben

 7. Qualis in se quisque est, talia cuique sunt quae accipit - Zoals iemand innerlijk is, zijn ook die dingen die hij ontvangt

 8. Mundana omnia discordia componuntur. Omnia discordia et ipsa sibi et aliis opponuntur - Disharmonie houdt alle wereldse verschijnselen op hun plaats. Door disharmonie blijven alle dingen aan elkaar tegengesteld, zowel ten opzichte van zich- zelf als van andere

 9. Ut sortem in Melius mutes, animae figuram in melius muta - Wil je je lot verbeteren, verbeter dan de stemming van je ziel

 10. Pura neque impure queras, neque postquam inveneris imouris communia facias - Je zult geen zuivere dingen op onzuivere wijze zoeken noch zul je deze als je ze hebt gevonden aan onzuivere mensen tonen

 11. Honestum agendum est, quia placeat, placere debet, ut deo placeat - Een goede daad doe je omdat het aangenaam is, zo aangenaam, dat deze God zou behagen

 12. Nihil vel mirabilius ver amabilius est quam doctrina probitati coniuncta - Niets is wonderbaarlijker of mooier dan Kennis die samengaat met deugdzaamheid

 13. Marsilii Ficini oratio de laudibus philosophiae - Een voordracht van Marsilio Ficino ter ere van de wijsbegeerte

 14. Marsilii Ficini oratio de laudibus medicinae - Een voordracht van Marsilio Ficino ter ere van de geneeskunst

 15. In singulus expertum consule - Vraag in alles de raad van de ervaren mens

 16. Praestat malam valetudinem bene ferre quam male bonam - Het is beter een slechte gezondheid goed te verdragen dan een goede gezondheid op slechte wijze

 17. Omnia dedit semel, qui se ipse dedit - Hij die zichzelf heeft gegeven, heeft alles gegeven

 18. De Platonica philosophi natura, institutione, action -Over de platonische aard, instructie en functie van een filosoof

 19. De vita Platonis - Over het leven van Plato

 20. Quantum astronomi metiuntur, tantum astrologiu mentiuntur In zoverre de astronomen meten, dwalen zij

 21. Tunc maxime commendas aliquem, cum ostendis illius esse, cui commendas - Als je iemand laat merken dat hij bij diegenen hoort die je eert, beveel je hem in hoge mate aan

 22. Quando divino afflante spiritu amor accenditur, semper amanta altero redamatalter. Saepe altero cogitante, idem go gitat alter -
  Daar de liefde door de adem van een goddelijke geest wordt aangewakkerd, zal men als men liefheeft altijd liefde terug ontvangen. Vaak is het zo dat als men iets denkt, de ander hetzelfde denkt

 23. Nihil infirmius quam humanus amor, nihil firmius quam divinus - Niets is minder bestendig dan menselijke liefde, niets is bestendiger dan goddelijke liefde

 24. Frustra nimium in rebus his quae sibimet nequaquam sufficiunt, nostram sufficientiam affectamus - Tevergeefs en overmatig streven wij naar onze vervulling door die dingen die zichzelf op geen enkele wijze vervullen

 25. Transitus repentinus a minimo lumine ad maximum, atque a maximo ad minimum, aciem impedit - Ons scherpe waarnemen wordt vertroebeld door een plotselinge overgang van weinig licht naar veel licht en ook van veel naar weinig licht

 26. Quod animus immortalis sit. Atque cur cum sit divinus, saepe tamen vitam agit bestiae similem - Dat de ziel onsterfelijk is. En waarom deze, hoewel goddelijk, vaak een leven leidt dat lijkt op dat van een beest

 27. Solus omnia possidet qui a nullo, prater deum, penitus possidetur - Hij die innerlijk door niets anders wordt bezeten dan door God, bezit alles. Marsilio Ficino aan zijn geliefde medepriester, Girolamo Pasqualini: gegroet

 28. Cum primum fatum impugnare nitimur, expugnamus - Zodra wij ernaar streven het lot te weerstaan, overwinnen wij het

 29. Multos habet servos, qui multis servit - Hij die velen dient, heeft veel bedienden

 30. Amicitia inter homines, nisi afflante deo, conflari non protest - Vriendschap tussen mensen kan slechts opvlammen als Gods adem er over- heen strijkt

 31. Deze brief over vriendschap heeft geen titel

 32. Fortuna neque benefacere potest malis, neque malefacere bonis - Het fortuin kan noch slechte mensen begunstigen, noch goede mensen schaden

 33. Matrimonii laus - Lof op het huwelijk

 34. Philosophia sapientiam gignit, sapientia parit felicitatem - Wijsbegeerte baart wijsheid en wijsheidbaart geluk

 35. Non est sanus, cui salubria displicent - Hij wie de levengevende dingen mishagen, is niet gezond

 36. Marsilii Ficini florentini disputatio contra iudicium astrologorum - Een discussie met de astrologen over hun uitlatingen door Marsilio Ficino van Florence

 37. Prohemium Marsilii Ficini in opusculum eius de Vita Platonis, ad Franciscum Bandinum - Het voorwoord van Marsilio Ficino, gericht aan Francesco Bandini bij diens korte werk over het leven van Plato

 38. Montes non separant animos montibus altiores - Bergen vormen geen afscheiding voor geesten, verhevener dan bergen

 

Voorwoord

Bronnen bij de tekst

De brieven

Noten bij de brieven

Correspondenten van Ficino en andere tijdgenotendie in dit deel genoemd worden

Inleiding bij Corsi’s ‘Het leven van Marsilio Ficino’

‘Het leven van Marsilio Ficino’

Giovanni Corsi

Noten bij Corsi’s ‘Het leven van Marsilio Ficino’

Bibliografie

Register

Details

EAN :9789067324007
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Vertaler : Kees Bode - Peter Huijs
Publicatie datum :  01-01-2011
Uitvoering :Hardback
Taal :Nederlands
Hoogte :153 mm
Breedte :233 mm
Dikte :19 mm
Gewicht :421 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :187
Reeks :  Brieven van Marsilio Ficino