Bijbelconcordantie van het Lectorium Rosicrucianum


Nederlands | 01-03-2001 | 96 pagina's

9789067322430

Hardback


€ 19,00

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

De Bijbelconcordantie van het Lectorium Rosicrucianum is een trefwoordenregister met betrekking tot de verklaarde bijbelgedeelten in de boeken van Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri.

Hiermee kan men enerzijds een bijbelgedeelte, zoals geciteerd in de lieteratur van de geestelijke leiding,in de Bijbel terugvinden; anderzijds kan men nagaan of over een bepaald onderwerp uit de Bijbel iets in de literatuur is geschreven en waar dat te vinden is.

Dit boek is bovendien van waarde omdfat een lijst is opgenomen van de diverse drukken van alle boeken van de beide grootmeesters. Van iedere druk is vermeld op welke pagina de hoofdstukken beginnen. Elk citaat is met behulp van dit overzicht snel terug te vinden. 

Naast deze Bijbelconcordantie is eerder een algemene concordantie op de literartuur van het Lectorium Rosicrucianum verschenen. 

 

Beschrijving

WOORD VOORAF

Na de algemene concordantie op de literatuur van de grootmeesters van het Lectorium Rosicrucianum, die in 1990, met een aanvulling in 1992, bij de Rozekruis Pers verscheen, ontstond ook de behoefte aan een specifieke Bijbelconcordantie met betrekking tot de door J. van Rijckenborgh en Catharose de Petri gepubliceerde boeken.

Enerzijds is de huidige generatie niet meer zo thuis in de Bijbel. Als men in de literatuur een citaat aantreft en de context wil nalezen, is de plaats in de Bijbel nu, via het trefwoordenregister, snel te vinden. Anderzijds kan men, lezende in de Bijbel, zich afvragen of over een bepaalde uitspraak iets gezegd wordt in de literatuur van het Lectorium Rosicrucianum. Ook dit is dan via het trefwoordenregister vast te stellen.

In hun verklaringen van de werken van Hermes Trismegistus (in De Egyptische Oergnosis) en Lao Zi (Daodejing in De Chinese Gnosis) , van de manifesten der klassieke rozenkruisers en van Het evangelie van de Pistis Sophia (in De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia) , verwijzen de grootmeesters regelmatig naar Bijbelteksten, en laten verbanden zien tussen deze oude wijsheden, ook van ver voor onze jaartelling, en de ons bekende Bijbel.

Wij hopen zeer dat door deze uitgave het opzoeken van verschillende Bijbelpassages in de literatuur van de beide grootmeesters wordt vergemakkelijkt en de universaliteit van de gnostieke leer zoals deze door hen is belicht ten volle tot uitdrukking komt.


 

Inhoudsopgave

TREFWOORDEN IN DE BIJBELCONCORDANTIE VAN HET LECTORIUM ROSICUCIANUM

Aanbevelen
Aangezicht
Aannemen
Aanroepen
Aarde
Abba
Abraham
Absolute
Adam
Adelaar
Afgrond
Afkeren
Afnemen
Afstand
Afwijken
Allen
Alles
Alpha
Ander
Annanias
Antwoorden
Aeropagus
Arimathea
Ark
Armageddon
Asia

Babel/spraakverwarring
Banden
Baren
Barmhartigheid
Bazuin
Bediening
Bedrog
Beeld
Beest
Begeerlijkheid
Begeerte
Begin
Beginne
Behoud
Beker
Bekeer
Belijden
Belofte
Beproeven
Berg
Bergen
Bergen
Besluiten
Besnijdenis
Betasten
Bethesda
Bethlehem
Betuigen
Bevruchte
Bewaren
Bewerken
Bewijs
Bezetten
Bezitten
Bezoldiging
Bezorgd
Bidden
Bijl
Binnenin
Binnenkamer
Blijdschap
Blijven
Blikken
Blind
Bloed
Boek
Boom
Bosheden
Bouwlieden
Bovenzaal
Braambos
Brief
Broeden
Broeders
Brood
Bruid
Bruidegom
Bruiloft
Bruiloftszaal
Burchten

Calvariënberg
Cederen
Christus
Consummatum

Daders
Dag
Dage
Dal
Damascus
Danken
Deur
Dezelfde
Dief
Dienaren
Dienst
Diepte
Dier
Dingen
Discipelen
Dode
Doden
Doen
Donderslag
Dood
Doop
Doorgronden
Dopen
Dorst
Dorsten
Drinken
Dronken
Droom
Duif
Duisternis
Duivel
Duivenvleugelen

Echtbreken
Echtscheiding
Eendrachtig
Eenhoorn
Eenmaal
Eerste
Eeuw
Eeuwigheid
Egypte
Eiken
Ekklesia
Eliamantel
Elisabeth
Eloi
Emmaüsgangers
Eng
Engel
Engelen
Epheze
Epheziër
Ere
Erfgenamen
Ergeren
Eten

Festus
Fundament

Gaan
Gabriël
Gave
Geboorteschoot
Gebeente
Gebeuren
Gebieden
Gebod
Geboorte
Geboorteplaats
Geboren
Gebouw
Gedenken
Geest
Geleiden
Gelijkenis
Geloften
Geloof
Geloofshelden
Geloven
Gelovigen
Gemeente
Genade
Genereren
Genezen
Geschieden
Geslacht
Gestalte
Getal
Gethsemane
Getrouw
Getuigen
Geur
Gewaad
Gezicht
Gideonschare
God
Goden
Godloochenaar
Goed
Goede
Gog
Golgotha
Goliath
Goud
Graf
Graven
Grendel
Grensbewoner
Grondslag
Groot
Grootste

Haan
Haasten
Handen
Hardheid
Hart
Hart
Heden
Heengaan
Heerlijkheid
Heet
Heil
Heilig
Heilige
Helm
Helpen
Hemel
Hemelen
Heren
Herkennen
Herodus
Hert
Hinde
Hiram
Hoeksteen
Hongerig
Honing
Hoofd
Hoofdtooi
Hoogte
Horeb
Horeb
Horen
Huis
Huisgenoot
Hulp
Huwelijk

Ieder
IJdelheid

Jaar
Jacobsladder
Jeruzalem
Jezabel
Johannes
Jongeling
Jordaan

Kaïn
Kandelaar
Kapernaüm
Kebar
Keizer
Kennen
Kennis

Kind
Kinderen
Kindermoord
Kleed
Kloppen
Koek
Komen
Komst
Koninkrijk
Kopen
Koperen
Kracht
Kruisigen
Kruisiging
Kruisweg
Kudde
Kunnen
Kwaad

Laatste
Laatsten
Laban
Lam
Lamp
Lasteren
Lauw
Leden
Lendenen
Leraar
Leren
Leven
Lichaam
Lichamen
Licht
Lichten
Lief
Liefhebben
Lijden
Lippen
Loon
Loven

Macht
Magiërs
Maken
Mammon
Manna
Maria
Martha
Meer
Meester
Melaatse
Melchizedek
Menigte
Mens
Meten
Michaël
Middelaar
Midden
Mijne
Misdadiger
Moeite
Mond
Morgenster
Mosterdzaadje
Mozes
Muur

Naakt
Naam
Naaste
Naïn
Najagen
Nathanaël
Navolger
Nazareth
Nebo
Neerleggen
Neigen
Nemen
Net
Nicodemus
Niemand
Nier
Niets
Nieuw
Noach
Noorden
Nut

Ogenblik
Olijfberg
Olijftakken
Omgeving
Ondergaan
Onderpand
Ongezuurd
Onkundig
Ontberen
Onthoofding
Ontslapen
Onvolmaakte
Onvruchtbaar
Onwaardig
Oog
Oogst
Oordeel
Oordelen
Openbaringen
Opheffen
Opperzaal
Opstaan
Opwekken
Oude
Overheden
Overheid
Overste
Overvallen
Overwinnen

Paarlen
Paradijs
Patmos
Petra
Petra
Pilatus
Pinksterfeest
Plaats
Poort
Prediken
Profeet
Pronkgewaad

Raad
Recht maken
Rechtvaardig
Redden
Reinigen
Rib
Rivier
Roepen
Ruim
Rust

Salem
Salomo
Sanhedrin
Satan
Saulus
Schaapskooi
Schaduw
Share
Scharlaken
Schat
Scheiden
Scheppen
Schepsel
Schoen
Schoenriem
Schragen
Schrijven
Schuilplaats
Schuld
Schuldenaar
Seth
Siloam
Simson
Slang
Slangenstaf
Slapen
Sleutel
Smeking
Sodom
Speer
Spijs
Spijziging
Spreken
Staan
Stad
Staf
Stammen
Standvastig
Stank
Steen
Steenhoop
Stem
Ster
Sterfelijke
Sterk
Sterven
Stijgen
Stil
Stil
Stilte
Stip
Stof
Storm
Streven
Strijden

Tafelen
Talent
Tegemoet
Tegen
Teken
Tempel
Tempelbouw
Tent
Tiberias
Tijd
Toespijs
Tong
Toonbroden
Tranen
Tronk
Troonzaal
Trooster
Trouwen
Tuchtmeester
Tuchtroede
Tyrus

Uitgaan
Uitspansel
Uitstorten
Uitverkoren
Ure
Uur

Vader
Vaderland
Vallen
Valse
Varen
Vat
Verbergen
Verborgen
Verdoemenis
Verdrukking
Vergaderen
Vergankelijke
Vergeven
Verharden
Verheerlijken
Verheerlijking
Verhogen
Verkondigen
Verkondiging
Verkopen
Verkrijgen
Verlaten
Verliezen
Verloren
Vermoeid
Verraden
Verslinden
Verstaan
Verteren
Verzegelen
Verzoeking
Verzwelgen
Vet
Viervorst
Vijanden
Visioen
Visser
Vlees
Vloed
Voeten
Volbrengen
Volgen
Volharden
Volk
Volmaakt
Voorhangsel
Voorhof
Voorhoofd
Voornemen
Voorwaar
Vragen
Vrede
Vreemdeling
Vreugde
Vrezen
Vrijheid
Vrouw
Vrouwen
Vuur

Waarachtige
Waarheid
Waarlijk
Wachten
Waken
Wandelen
Wartaal
Wassen
Water
Wateren
Wedergeboren
Wederkeren
Wederkomst
Wederstaan
Weg
Wegen
Wegnemen
Wellusten
Wereld
Wereldgeest
Werk
Werken
Werpen
Wet
Weten
Wetenschap
Wie
Wijn
Wijnstok
Wijsheid
Wijzen
Wil
Willen
Wit
Woestijn
Wolk
Wolf
Wonderbaar
Wonen
Woning
Woningen
Woonplaats
Woonstede
Woord

Zaaien
Zaaier
Zacharias
Zalig
Zaligheid
Zegel
Zegenen
Zeggen
Zenden
Zeven
Zevende
Zieken
Ziekte
Ziel
Ziele(n)lichaam
Zien
Ziende
Zijn
Zoeken
Zon
Zondaar
Zonde
Zonden
Zonder
Zondigen
Zoon
Zout
Zuil
Zwaard
Zwakheid
Zwangeren
Zweet
Zweven

Details

EAN :9789067322430
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  01-03-2001
Uitvoering :Hardback
Taal :Nederlands
Hoogte :226 mm
Breedte :146 mm
Dikte :11 mm
Gewicht :245 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :96