De grote levensspiraal


Nederlands | 18-06-2018 | 163 pagina's

9789067322348

Paperback / softback


  Lees de eerste pagina's

€ 14,50

  Voeg toe aan mijn winkelmandje
 Product store stocks

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

 

In de Divina Commedia reist de ik-figuur Dante als levende ziel door de onzichtbare gebieden. De grote levensspiraal vormt een sleutel tot het mysterie Dante. De spirituele levensweg die via hel en louteringsberg naar de top voert, wordt aan de hand van veel citaten toegelicht.

Door zijn grote en geheimzinnige rijkdom aan beelden gaat van Dantes Goddelijke Komedie een grote spiritualiteit uit. Maar de schijnbare ondoorgrondelijkheid die daarmee annex is, schrikt velen af om zich met dit belangrijke werk in te laten en zich er in te verdiepen. De beschouwingen van Martin Zichner kunnen een sleutel vormen die ‘De Goddelijke Komedie’ voor werkelijk geïnteresseerde, innerlijk open lezers toegankelijk maakt.

Het is de auteur gelukt om de lezer direct te betrekken in de gebeurtenissen en hem of haar mee te nemen op een tijdloos pad, dat ook door Dante werd gegaan. Eerst aan de zijde van Vergilius, later met Beatrice als nieuwe, geestelijke leidsvrouwe. Door het Inferno en het Purgatorio stijgt deze weg omhoog, tot in het Paradijs waar Dante, zoals Zichner schrijft, ‘leert om met wetende ogen te schouwen achter de sluier van het bestaan, waarbij hij staat voor de gehele, nog in slaaptoestand verkerende mensheid.’

Beschrijving

Over de Divina Commedia zijn al talloze boeken geschreven.Vaak gaat het dan over de literaire of de symbolische betekenis van het verhaal. Martin Zichner beschrijft de klassieker van Dante als een spirituele zoektocht. De zoektocht van Dante komt zo op een heel andere manier tot ons als in andere uitgaven. Hier is de zoektocht direct, spiritueel, gericht op ons binnenste, en het laat ons zien wat de Louteringsberg echt betekent.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding
Faust en de goddelijke komedie als spirituele bronnen
Komedie en tragedie in de Oudheid
Vooruitblik op het verloop van de Divina Commedia
De architectuur van de komedie
De vier betekenislagen volgens Severinus Boëthius
De brief aan de Can Grande della Scala
Dante ‘verklaart’ de Commedia
De Hel volgens Meester Eckhart

‘Het lied van de ziel’ of de grote bestaansspiraal
Het lied van de ziel of de grote levensspiraal
In het woud der verdoling
In het woud der verdoling
Vergilius, de drie wilde dieren en de windhond
De windhond als symbool voor de waakzaamheid van de ziel
Op het kruispunt des levens aangekomen

Inferno
De inscriptie boven de hellepoort
De veerman in de onderwereld
De Limbo of eerste hellekring
In de Voorhal – de grote geesten van de Oudheid
Minos de zielenrechter
Vijf misstappen uit hartstocht
Aan de rivier van de onderwereld: de Styx
De ‘verboden’ Hellestad
De geestelijke weg en zijn hindernissen
De centauren en de zelfmoordenaars
Oorsprong en bestaansreden van de hellestroom
De strijd om het bestaan als leerschool
Het koord – de geestelijke wet
De Malebolgia, de ‘Buidel des Kwaads’
In het strafoord van leugen en bedrog
Het magnetisme van de ontaarde ziel
Het lot van de tweedrachtzaaiers
Lucifer in de laatste hellekring
De ontdekking van een nieuwe levensspiraa

Purgatorio
De grondstemming in het Purgatorio
Dantes geestelijke opdracht op basis van deemoed en inzicht
Cato als vertegenwoordiger van de geestelijke wet
De overvaart naar de stranden van het Purgatorio 64
De Hemelse Vogel en zijn scheepje
De hulpbehoevende zielen oriënteren zich
De poort tot de Louteringsberg
De ziel wordt door de Vuurhemel aangetrokken
Ontmoeting met de Wachtengel

De drie treden en de zeven zonden
De zeven windingen van de spiraal
De eerste P – reiniging van de hoogmoed
Psychologische of geestelijke kennis van het eigen wezen?
De zeven onzevaders als transformatorisch tegenwichtvan de zeven P’s 

De tweede P – reiniging van de afgunst
Afgunst als zielekrankheid bewerkt enghartigheid
De balsem van het medelijden

De derde P – reiniging van de toorn
Trots, afgunst en toorn – bevrijdende deemoed, medelijden en ootmoed
Het mysterie van de wilsvrijheid

Marco Lombardo en de kathaarse invloed
De vierde P – reiniging van de traagheid
De vijfde P – reiniging van de hebzucht
De geesteshuivering op de vijfde richel – een ziel bevrijdt zich
Oeroude inwijdingswegen – geen scheiding tussen heidendom en christendom

De zesde P – reiniging van de vraatzucht
Geestelijke kennis: de ‘omgekeerde boom’
Op de weg des vredes
Het ‘volkomen bloed’ van de zielenontwikkeling
Hoe het eeuwigheidsprincipe zich opoffert
De lotsdraden van de godin Lachesis
Voor elkaar bestemd: geest en ziel

De zevende P – bevrijding van de zinnelijkheid
De ‘vuurproef’ en Vergilius’ afscheid
De heilige bron en de triomf van de geest
De waterdoop door Maelda-Proserpina
De heilzame dronk van het water der vergetelheid en het water van de goede herinnering
Beatrice lost Vergilius af als geestelijk leidster
De griffioen als zinnebeeld van Christus
De zeven kandelabers en de hoer van Babylon

Paradiso
De grondstemming in het Paradijs
Het mysterie van Apollo
Beatrice verklaart de wetten van de sferenharmonie

De eerste hemel – de Maansfeer en de vrije wil
De sleutel van het verlangen
Gehoorzaamheid regeert de hogere scheppingsvelden

De tweede hemel – de Mercuriussfeer
Ziekte en genezing vanuit een geestelijke visie
Het oorspronkelijke adamitische mensengeslacht

De derde hemel – de Venussfeer
Het oerreligieuze en de sfeer van de serafijnen
De vierde hemel – de Zonnesfeer
De adem van de Wil des Vaders en het werken van de zonnecirkels
De vijfde hemel – de Marssfeer
De hogere offerstroom vloeit ononderbroken
De natuurlijke bloedswil
Zelfvergeten hogere levensdrang

De zesde hemel – de Jupitersfeer
De adelaar van de geest verklaart de absolute gerechtigheid
Het universele christendom

De zevende hemel – de Saturnussfeer
Confrontatie met het eeuwige raadsbesluit
De sfeer van de Vaste Sterren
De diepste verinnerlijking voert tot scheppingsdaad
De glorie van Adam

De negende sfeer – de Kristallijnen hemel
De twee tegengestelde cirkelbanen
De Harmonie der Sferen gevormd door de goddelijke Hiërarchieën
Het levende gewaad van God
De tiende sfeer – de hemelse roos

Nabeschouwing
Wat was de relatie van Dante met de Tempelriddersvan zijn tijd?

Korte samenvatting van de honderd zangen
Inferno
Purgatorio
Paradijs

Nederlandse vertalingen van de Goddelijke Komedie

Details

EAN :9789067322348
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  18-06-2018
Uitvoering :Paperback / softback
Taal :Nederlands
Hoogte :127 mm
Breedte :205 mm
Dikte :11 mm
Gewicht :230 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :163
Trefwoorden :  Dante Dante Alighieri Martin Zichner levensspiraal hel vagevuur hemel paradijs zoektocht pelgrimage pelgrimsreis