De brieven van Marsilio Ficino


Nederlands | 01-01-1999 | 252 pagina's

9789067321013

Hardback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 15,00


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

Marsilio Ficino (1433-1499) is als het ware de stimulator geweest van enkele van de belangrijkste en kenmerkendste aspecten van de Italiaanse Renaissance. Meer dan aan enig ander mens was het te danken dat de werken van Plato, en van andere auteurs die door Plato geïnspireerd waren, bij grote groepen lezers bekend werden, niet alleen in zijn eigen tijd, maar ook in latere eeuwen.

De problemen waarmee de mensen in Italië tijdens de Renaissance geworsteld hebben, waren in vele opzichten dezelfde als die waarmee de mensheid in onze tijd geconfronteerd wordt. Grote delen van Europa werden als verscheurd door nieuwe politieke en sociale stromingen en het gehele maatschappelijke leven dreigde in die chaos ten onder te gaan.

Velen mernsen die diep over dit alles nadachten, zochten in hun verwarring en verontrusting steun bij Marsilio Ficino en in zijn brieven gaf hij hun die raad, sprak hen moed in en vermaande hen als hij het nodig vond. Indien het erom ging duidelijk uitdrukking te geven aan dat wat hij als waarheid zag, kende hij totaal geen vrees, en door de wijsheid die zijn geschriften uitstraalde, heeft hij van zijn eigen tijd af tot op de huidige dag invloed uitgeoefend op vele van de grootste geesten in de westerse wereld.

Beschrijving

Ficino schreef vele brieven. Hij correspondeerde met allerlei mensen in allerlei landen over allerlei onderwerpen. Hij dacht na over de onsterfelijkheid en de goddelijkheid van de ziel. Hij gaf advies als iemand die hij onderweg tegenkwam, vragen had. Ook stuurde hij brieven aan Lorenzo de Medici, die hem ook weer antwoordde. Een van de brieven aan De Medici heeft als onderwerp ‘God, niet de mens, is de schepper van wonderen’.

Inhoudsopgave

ten geleide
inleiding
de brieven
Woord vooraf bij alle brieven
Woord vooraf bij het eerste brievenboek

  1. Over het verlangen naar geluk
  2. De weg tot geluk
  3. Navolging is vruchtbaarder dan lezen
  4. Een gesprek over God tussen God en de ziel
  5. Medicijnen genezen het lichaam, muziek de geest, zelfkennis de ziel
  6. Wet en rechtvaardigheid
  7. Over goddelijke vervoering
  8. Een verontschuldiging voor langdradigheid
  9. Over voorspelling en de goddelijkheid van de ziel
  10. Hoe te prijzen zonder vleierij
  11. Het nut van een leven in eenheid
  12. Over ingetogenheid bij het schrijven
  13. Hulde aan degenen die Plato uiteenzetten
  14. Aansporing tot studie
  15. Troostbrief bij iemands overlijden
  16. Lof der waarheid
  17. Hoe nuttig het is geleerden te onderhouden
  18. De lof voor een kunstenaar komt niet voort uit zijn woorden, maar uit zijn
   werk
  19. Over beschaving, over zuivering en over het voorbeeld van de goddelijke kwaliteit van de gelouterde ziel
  20. Over de mens die wijs en gelukkig is
  21. Het is beter goede teksten te schrijven dan vele
  22. Aansporing om kennis na te streven
  23. Verzoek om een brief
  24. Liefdeszaken
  25. God, niet de mens, is de schepper van wonderen
  26. De verbazingwekkende glorie van Lorenzo de’ Medici
  27. Over de liefde
  28. Over de liefde; hoe iedere man geliefd en geprezen zou moeten zijn
  29. Een speelse aanmoediging voor Giovanni om door middel van veinzerij terug te keren
  30. Een brief over helden, geschreven zoals mijn geest mij inga
  31. Wat gedaan is in vrijheid, is aangenamer dan een verplichte handeling
  32. Een uitdaging om te schrijven
  33. Brieven zijn nodig tussen vrienden
  34. Verlies van tijd is een ernstige zaak
  35. Brieven van vrienden zijn een bron van vreugde
  36. Geen kritiek, want God brengt wraak
  37. De mens is geest. De geest van de minnaar is in de geliefde
  38. Een serieuze verhandeling, gericht aan Giovanni: Na de dood heeft een mens veel meer inzicht dan wanneer hij nog in een lichaam huist
  39. Tegen Averroës, op grond van het feit dat er geen afzonderlijk menselijk intellect is
  40. Kenners van God zijn wakker, de rest slaapt
  41. De waarheid van God is straling, schoonheid en liefde
  42. Ideeën, volgens Plato, bestaan in de goddelijke geest
  43. Over de oorzaak van het zondigen; over de hoop en het middel tot herstel
  44. De wetgever staat boven de sofist
  45. Vervulling van liefde ligt in de toepassing ervan
  46. Liefde zonder toewijding is niet veel waard, toewijding zonder liefde ook niet
  47. Over het verdragen van onrecht
  48. Hoe bereikt men gelijkmoedigheid ten opzichte van het lot?
  49. Een vriendschap door God gesmeed is duurzaam
  50. Dichterlijke inspiratie is afkomstig van God
  51. De zorg voor vaderland, familie en vrienden
  52. Wie men een oprecht mens noemt
  53. Over menslievendheid
  54. Innemendheid, liefde, trouw, vriendschap
  55. De dwaasheid en ellende der mensen
  56. De dwaasheid en ellende der mensen
  57. De dwaasheid en ellende der mensen
  58. Een aanmoediging tot bescheidenheid en de studie van de literatuur
  59. Dat een vriend binnenin een vriend is
  60. De gezondheid van een vriend hangt af van zijn vriend
  61. Een voorspelling aangaande een vriend
  62. Hoe groot het verlangen van een vriend kan zijn
  63. Het is beter goedheid te prijzen dan talent
  64. Wie de liefde bedriegt en wie zij niet bedriegt
  65. Een aanbeveling uit nood en verdienste
  66. God bestiert alles op goede wijze en dus moeten we in alles het goede zien
  67. Over de dwaasheid der mensen en wat ware kennis is
  68. Lof van vrijgevigheid, lof van de aalmoes
  69. Geen deugd is lieflijker dan mildheid
  70. Een ware vriend hoeft niet afwezig te zijn om meer gewenst te zijn
  71. Wie rijk is en onrechtvaardig en wie rechtvaardig is
  72. De goedheid en waardigheid van de rechtsgeleerde
  73. De waardigheid van de priester
  74. Heilige orders dienen niet aan iedereen te worden gegeven
  75. Geen harmonie geeft groter verrukking dan die tussen het hart en de tong
  76. Over de plicht van een burger
  77. Wat betekent ‘‘een goed leven leiden’’?
  78. De waarde, het nut en de toepassing van de geneeskunde
  79. Over zuinig omgaan met tijd
  80. Een mens zonder religie is ongelukkiger dan de dieren
  81. Antwoord op de brief over zuinig omgaan met tijd
  82. Voor een mens van goede wil is de toegang tot het goede nooit helemaal afgesloten
  83. Toepassing is krachtiger dan theorie
  84. Goddelijkheid van de ziel door inspiratie
  85. Een nieuw werk behaagt de schrijver teveel
  86. Over volharding
  87. Het is de aard van een verstandig mens niets te wensen behalve het welzijn van zijn ziel en een gezond lichaam
  88. Ov((AL))er muziek
  89. De waarachtigste lofprijzing is die welke haar zelf ook waard is
  90. Gelukkig is degene die wordt bemind door een mens die het zelf waard is zeer bemind te worden
  91. Over wet en rechtvaardigheid
  92. De ziel
  93. Vertroosting bij verdriet om de dood van een vriend
  94. De rol van de waarheidsgetrouwe vertegenwoordiger van de wet
  95. Wat vurig verlangd wordt, is snel verkregen
  96. Laten we ons liever op de bronnen richten dan op de beekjes
  97. Een volgeling van Aristoteles vraagt niet om geld als filosoof, maar als mens
  98. Een aanbeveling op grond van vroegere voorspoed, rechtschapenheid en kennis
  99. De reden om iemand te prijzen
  100. Niemand kan over liefde praten die zelf geen liefde kent
  101. Wat je je moet herinneren en wat je moet vergeten
  102. De definitie, de functie en het doel van de verschillende deugden
  103. De natuur en plicht van de mens zelf; de lofspraak der geschiedenis
  104. Drie richtsnoeren voor het leven en de ene beste manier van leven
  105. Het beginsel van onderwijzen, prijzen en berispen
  106. Zelfkennis en zelfrespect als hoogste goed
  107. Over de goddelijkheid van de ziel en over religie
  108. Woorden van troost bij iemands sterven
  109. Tegen leugenaars en goddeloze lasteraars
  110. Tegen leugenaars en goddeloze lasteraars
  111. Over de stappen naar geluk dat eeuwig is
  112. Een innerlijk gebed tot God
  113. Moge een ieder uitsluitend God en de deugdzaamheid vertrouwen en dienen
  114. Wat de aard van navolging zou moeten zijn
  115. Een grote lofprijzing is dikwijls kort
  116. Hij die achting heeft voor goede mensen betoont achting aan zichzelf
  117. Een oprechte wens en aanbeveling
  118. Een korte aanwijzing en raadgeving aan een bisschop
  119. Lofrede op de filosofie door middel van de welsprekendheid, de moraal, de logica en de kennis van God
  120. Het nut van het vrije leven
  121. Over volharding
  122. Alleen de goddelijke arts is in staat de ziekten van de ziel te genezen
  123. Hoe het komt dat liefde wederkerig is
  124. Het ware dichten is van en voor God
  125. Wat eigen is aan de mens zou aan de mens gezonden moeten worden

aanhangsel
noten bij de brieven
correspondenten van Ficino
bibliografie
register

Details

EAN :9789067321013
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Vertaler : taalgroep van de School voor Filosofie Amsterdam
Publicatie datum :  01-01-1999
Uitvoering :Hardback
common.Language :Nederlands
Hoogte :151 mm
Breedte :233 mm
Dikte :22 mm
Gewicht :534 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :252
Keywords :  Renaissance homo universalis universele mens hermeticus priester Florence academie Plato Corpus Hemeticum