Gnostieke mysteriën Pistis Sophia


Nederlands | 01-01-2006 | 544 pagina's

9789067320627

Hardback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 29,50


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

Het zo gnostieke evangelie van de Pistis Sophia is een zeer gesluierd geschrift, dat in onze tijd niet iedereen onmiddellijk zal aanspreken.

Dankzij de uitvoerige beschouwingen van Jan van Rijckenborgh is Boek 1 van de Pistis Sophia nu toegankelijk gemaakt voor de serieuze zoeker , en dat op een wijze dat de erin vervatte bevrijdende, gostieke boodschap duidelijk doet herkennen.

De auteur toont aan ons hoe het mogelijk is om, evenals de Pistis Sophia, door te dringen tot achter de sluier van de Dertiende Eoon - dit is het universele krachtveld. Die opgaaf dient door iedere zoekende mens persoonlijk te worden vervuld, opdat niet de dood, maar het ene ware leven gewonnen zal kunnen worden. 

In haar woord vooraf zegt Catharose de Petri het als volgt: 'Met dit boek: De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia, klinkt wederom de goddelijke roep tot wereld en mensheid. Het is een roep om toch vooral het grootse mysterie van het Koninkrijk Gods te verstaan. En diegenen die deze roep verstaan, zij zullen in staat worden gesteld de weg van terugkeer tot het oorspronkelijke Veld van Leven te betreden. Iedere mens heeft daarbij de Sophia nodig, dat is: de hoge, goddelijke Wijsheid, als richtinggeefster op het pad dat voor hem ligt.'

Beschrijving

In het boek ‘De gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia’ behandelt Jan van Rijckenborgh het eerste van de zes boeken van Het Evangelie van de Pistis Sophia uit de vierde eeuw en in de 18e eeuw ontdekt (British Museum, Codex Askewianus). Hij plaatst de klassieke teksten in het levende heden voor de mens die het gnostieke pad wil gaan. De Pistis Sophia is als gelovende ziel (Pistis) gekomen tot de grenzen van haar aardse mogelijkheden, verlangend het mysterie voorbij deze grens te ervaren. Gesterkt door de kracht van de wijsheid (Sophia) overwint zij alle hindernissen die de aardse wereld opwerpt bij het oversteken van deze grens. 

Inhoudsopgave

INHOUD

Ten geleide
Woord vooraf

boek I van de Pistis Sophia – tekst

beschouwingen

   1. De onkenbare mysteriën
   2. Vijf psychologische processen
   3. De fundamentele verontrusting
   4. De leerling voor de tweesprong
   5. Het openbaringsbewustzijn
   6. De magnetische storm
   7. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
   8. De aanraking met de Geestesschool
   9. De vurige driehoek
   10. De Meester van de Steen
   11. De archonten der eonen
   12. De Johannesgeboorte
   13. De kracht van de kleine Jao , de Goede
   14. De kracht van de grote Sabaoth
   15. De vijf helpers
   16. Het wonder van het oeratoom
   17. Bloed, vuur en rookdamp
   18. Gij zijt het die de ganse wereld zult redden
   19. De Heer kent ons allen bij name
   20. Het oostelijke en het westelijke venster
   21. Het lichtkleed der vernieuwing
   22. Overwin de gravitatiewet
   23. De archonten, machten en engelen vrezen zeer
   24. De dierenriem – een twaalfvoudige gevangenis
   25. De onttroning van de vier Heren van het Lot
   26. De blijde boodschap van de moderne Geestesschool
   27. De mysteriën van de Dertiende Eoon
   28. De schepping van de Dertiende Eoon
   29. Het einde van de horoscopie
   30. Bezieling ten dode – en bezieling ten leven
   31. Een nieuwe zon en een nieuwe maan
   32. De droefheid van de Pistis Sophia
   33. De invloed van de Authades
   34. Het magnetische conflict
   35. De kracht met de leeuwenkop
   36. Jaldabaoth: vuur en duisternis
   37. Het dertienvoudige berouw
   38. Eerste boetezang: het Mensheidslied
   39. Tweede boetezang: het Bewustzijnslied
   40. Derde boetezang: het Lied van de Ootmoed
   41. Vierde boetezang: het Lied van de Verbrijzeling
   42. Vijfde boetezang: het Lied van de Berusting
   43. Het mysterie van de vijfde boetezang
   44. Zesde boetezang: het Lied van het Vertrouwen
   45. Het mysterie van de drie lichtkrachten
   46. Zevende boetezang: het Lied van de Beslissing
   47. Achtste boetezang: het Lied van de Achtervolging
   48. Negende boetezang: het Lied van de Doorbraak
   49. De muur van de twaalf eonen
   50. De fundamentele oorzaak van ziekte en dood
   51. De stralingskracht Christi
   52. Jakobus, de mens die Gnosis bezit

Details

EAN :9789067320627
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  01-01-2006
Uitvoering :Hardback
Taal/Talen : Nederlands
Hoogte :147 mm
Breedte :226 mm
Dikte :38 mm
Gewicht :880 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :544
Keywords :  gnosis mysterie mysteriën evangelie Pistis Sophia Jezus Jan van Rijckenborgh