De gouden draad van de vrije geest


Nederlands | 01-09-2021 | 88 pagina's

1111111931110

Paperback / softback


  Bekijk inkijkexemplaar

€ 10,00


 

   Beschikbaar

   Retourtermijn binnen 30 dagen (met uitzondering van e-books)

   Gratis verzending binnen Nederland vanaf 20,-
Tekst achterflap

De teksten in deze bundel schetsen een modern beeld van de interessegebieden waarin Antoine Gadal (1877-1962), zoon van de Sabarthez, zich in zijn dagen verdiepte. Het onafhankelijke denken zat hem in het bloed, net als in veel mensen van deze streek. En hij ontdekte dat de oorsprong daarvan ligt in de eenvoud en de openheid van hart en geest, waarmee de mensen van de Sabarthez hun grondgebied en hun geestelijke rijkdom beleefden en verdedigden. 
Hij zag het als zijn taak die geest van vrijheid, broederschap en fin'amor – hoofse, spirituele liefde – over en verder te dragen.

Beschrijving

De bundel 'De gouden draad van de vrije geest’ bevat de Nederlandse vertaling van de voordrachten die negen sprekers verzorgden op het internationale driedaagse symposium in Tarascon, dat Rozekruis Pers in september 2021 organiseert naar aanleiding van de uitgave van de Franse editie van het boek 'Plaatsen waar de geest waait - de Sabarthez als spiegel van de mensheid'. 

Inhoudsopgave

1 God is liefde - Mirjam Duivenvoorden

Er zijn van die plaatsen op aarde, waar tijd en eeuwigheid elkaar lijken te raken en de grenzen wegvallen tussen vandaag, gisteren, vroeger – plaatsen die een grote rust in ons oproepen, of een blijde verwondering, of juist een sterke innerlijke beroering, omdat er iets in ons wordt gewekt wat tot dan óngeweten was en nu met kracht in ons opspringt. Plaatsen waar wij ons klein kunnen voelen in iets wat machtig groot en omvattend is, maar ook zo ‘thuis’, omdat wij voelen dat wij een plek hebben in die grootheid, dat wij er ten diepste mee verbonden zijn.

2 De grotten van Volp, geschiedenis van hun behoud en bestudering -  Robert Bégouën

De grotten van de Tuc d’Audoubert en van de Trois Frères werden in 1912 en 1914 ontdekt door drie tieners, Max, Jacques en Louis Bégouën, in een dorp in de Ariège dat Montesquieu-Avantès heet. Het zijn grote versierde grotten en de beslissing om ze intact te bewaren werd meteen na hun ontdekking genomen. Deze stellingname, erg origineel in die tijd, wordt verklaard door het feit dat de familie zich op het ogenblik van de ontdekking van de grotten al gedurende twee generaties interesseerde in de oorsprong van het leven in het algemeen en in de oorsprong van de mens in het bijzonder.

3 De paleolithische kunst van de versierde grotten van of de paradoxale stoutmoedigheid van de afbeelding - Philippe Grosos

In de gebruikelijke betekenis verstaan wij onder ‘stoutmoedigheid’ de daad of het woord van de mens die durft te doen wat hij doet, durft te zeggen wat hij zegt. Het woord geeft dan aan: de moed om een risico te nemen, hoe klein ook. Stoutmoedigheid getuigt van kracht, als het begrip tenminste niet wordt verward met brutaliteit of overmoed.

4 De adem van de geest en spirituele energie - Eric Palazzo

De christelijke theologie van de Oudheid en van de Middeleeuwen heeft op bijzonder indringende wijze de vraag naar de vrijheid van de geest of naar de geest van vrijheid centraal gesteld in de overdenking van het activeren van de spirituele activiteit van de mens, en dat zowel op individueel als op collectief niveau.

5 Vrijheid van bewustzijn in het occitaanse katharisme - Eduard Berga

De geschiedenis van de mens is een verhaal van het veroveren van vrijheid. Vrijheid van de mens als soort in de prehistorische tijdvakken; vrijheid voor een volk tijdens de eerste culturen; individuele vrijheid sinds het begin van onze christelijke tijdrekening.

6 Op vleugels van de liefde - Maria Bartels

In de kastelen van de Occitaanse noblesse en in de huizen van gelovige katharen; in de gezangen en poëzie van de troubadours en in de preken van de perfecten, klonk één woord dat misschien wel het hart vormt van de Occitaanse cultuur en samenleving van de 12de en 13de eeuw: amor. Achter dat ene Latijnse woord amor gaan echter verschillende Griekse begrippen schuil, eros en agapè, begrippen die in oorsprong niets met elkaar van doen hebben en in feite tegenover elkaar staan. Wat zijn de werelden die daarachter schuilgaan en hoe vormden zij de basis voor het katharisme en de fin’amor? Hoe ontmoetten beide liefdes elkaar in het Occitanië van toen? Maar ook: hoe kunnen ze elkaar nog steeds ontmoeten in onze eigen ziel?

7 Tussen dagelijks leven en priesterlijk bestaan - katharisme, een vrijplaats voor vrouwen? - Gwendolyn Hancke

Een ‘vrije ruimte’ voor vrouwen in de middeleeuwse samenleving van Zuid-Frankrijk ter sprake brengen, kan op het eerste gezicht een paradox lijken of zelfs een anachronisme. In de Languedoc van de 13de eeuw bewogen vrouwen van alle sociale klassen zich namelijk in maatschappelijke en in religieuze kaders die door mannen werden gedomineerd.

8 De droom van Prometheus: De natuur begrijpen door wetenschap, kunst en religie - Sergi Grau Torras

De klassieke mythe vertelt ons het verhaal van Prometheus, de zoon van de god Japetus en de nymf Clymene, die de mens schiep uit klei om de aarde opnieuw te bevolken. Toen hij dit had gedaan besefte hij dat de mensen weerloos waren tegen de natuur en de wilde dieren, en daarom besloot hij de Olympus te beklimmen om van de goden het vuur te stelen om het aan de mensen te geven zodat zij er hun voordeel mee konden doen. Dat veroorzaakte de woede van Zeus. Als straf ketende Zeus Prometheus voor eeuwig. Hercules bevrijdde hem echter.

9 De gouden draad van de vrije geest - Peter Huijs

Het hoge intellectuele gehalte en zeker ook het voor die tijd hoge spirituele niveau van mensen als Gadal en Garrigou, en vele anderen waarover we in ons boek spreken, vindt zijn oorsprong in een onverzadigbare zucht naar vrijheid.

Details

EAN :1111111931110
Auteur: 
Uitgever :Rozekruis Pers
Publicatie datum :  01-09-2021
Uitvoering :Paperback / softback
Taal/Talen : Nederlands
Hoogte :136 mm
Breedte :216 mm
Dikte :8 mm
Gewicht :90 gr
Status :Beschikbaar
Aantal pagina's :88