Transfiguratie nu! Maart 2023

01
Maart

1 JANUARI – Inleiding maandthema: Transfiguratie

Transfiguratie door het endura
De waarde van de persoonlijkheid
De adem des levens
Gesprekje januari

5 FEBRUARI – Inleiding maandthema: De openbaring van Johannes

Het prototype van de nieuwe ziele-openbaring
De graanoogst en de wijnoogst
De apocalyps en de taak van de geestesschool
Gesprekje februari

Het thema van de maand maart van het online jaarprogramma Transfiguratie nu! is: De Driebond van het Licht. De lijnen van het Rozenkruis en die van de katharen  kwamen bij elkaar, toen het al lang verbeide contact tot stand werd gebracht met Antonin Gadal, de laatste der katharen. Bewaarder en bewaker van de schat der katharen. Patriarch van de voorgaande broederschap, de Broederschap der Liefde. Met deze samenvloeiing zou de voorspelling bij de Montségur op 16 maart 1244 zich gaan voltrekken: ‘Mais après sept cent ans le laurier reverdira’ (maar na 700 jaren zal de laurierboom weer groeien). En er werd weer een nieuwe schakel gesmeed in de eeuwige keten van inwijdingsbroederschappen.

9 MAART – Inleiding maandthema: De driebond van het Licht 
10 De Heilige Graal
11 Het waarachtig menselijke
12 Levenshouding
Gesprekje maart

Terug naar overzicht